Farhad Shæriæti

Subject areas

Proceeds in both criminal and civil cases.
Civil cases with an emphasis on child protection, immigration law, health law, parental disputes

Språk

Norsk, Farsi og Engelsk

Advokat Shæriæti kan unntaksvis påta seg oppdrag pro-bono for personer som er i en vanskelig livssituasjon, og ikke har rett til fri rettshjelp.

Bakgrunn

• Juridisk medhjelper og advokatfullmektig hos advokat Leif Strøm 2011-2012

• Advokatfullmektig hos advokat Odd Arne Nilsen 2012-2015

• Selvstendig næringsdriver Shæriæti advokatfirma 2015-2021

• Omfattende erfaring innen forebyggende arbeid mot ungdom i faresonen

• Omfattende erfaring og samarbeid med det offentlige samt organisering av aktiviteter for barn og ungdom i Trondheim

• Tidligere norsk mester i boksing Senior i årene 2004 og 2005. Har flere landslagskamper i boksing.

Verv/ Medlemskap

• Medlem av Den norske Advokatforening.

• Grunnlegger og Styreleder i Feliz Gym Community 2002-2019

Free Legal Aid / Free Trial

 • Cand.jur. ved Universitetet i Oslo 2011

• Kriminologi, Diskriminerings- og likestillingsrett, Konflikthåndtering