Din advokat i vanskelige situasjoner

 

Velkommen til Advokatfirmaet Wergeland

 

Kompetanse

Strafferett

Vårt firma tilbyr kvalifisert juridisk bistand og forsvar for klienter i alle faser av en straffesak, fra etterforskning til domstolsbehandling.

Utlendingsrett

Utlendingsretten regulerer utlendingers adgang til og opphold i Norge, inkludert søknader om visum, oppholdstillatelse, asyl, og statsborgerskap.

Barnerett

Barneretten tar for seg juridiske spørsmål knyttet til barns rettigheter og forholdet mellom barn, foreldre og staten.

Forsikringsrett

Forsikringsretten dekker tvister og spørsmål knyttet til forsikringsavtaler og krav.

Erstatning og personskadesaker

Erstatnings- og personskaderetten fokuserer på å sikre erstatning til personer som har blitt skadet, som følge av andres handlinger eller unnlatelser.

Personvern og GDPR​

Personvern og GDPR-regelverket beskytter enkeltpersoners rettigheter til privatliv og kontroll over egne personopplysninger.

Arbeidsrett

Arbeidsretten regulerer forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Skifterett

Skifteretten omhandler oppløsning av dødsbo og konkursbo, herunder fordeling av boets midler mellom arvinger eller kreditorer.

Selskapsrett

Selskapsretten regulerer juridiske forhold rundt etablering, drift, og avvikling av selskaper.

Menneskene

Farhad Shæriæti

Advokat

Qasim Ali

Daglig leder

Bodil Litlebø Lorenzi

Advokat

Viktor Sanden

Juridisk rådgiver

Tilbakemeldinger

Tidligere klient
Tidligere klient
Strafferett
Read More
Veldig dyktig advokat som tar seg god tid til å høre på klienten, jeg anbefaler han på det sterkeste. Han er alltid behjelpelig når som helst.
Tidligere klient
Tidligere klient
Samværsavtale og barnefordeling
Read More
Farhad er den 3 advokaten jeg bruker i min samværsrett med min sønn. 1 advokaten var uengasjert. Den andre var fra (sensurert: navn på advokatfirma), urutinert, dyr og overfakturete i tillegg. Farhad er engasjert, dyktig og bruker ikke unødvendig tid på brevskriving div. Bruker han igjen dersom behovet skulle oppstå.
Tidligere klient
Tidligere klient
Barnevernsrett
Read More
Svarer meget kjapt, og er veldig engasjert i saken. Vet hva han gjør og skriver utfyllende. Anbefales virkelig!
Previous
Next

Ofte stilte spørsmål

En førstegangskonsultasjon gir deg muligheten til å møte din advokat, diskutere din sak i fortrolighet, og forstå dine rettigheter og alternativer. Denne samtalen er et skritt mot å avgjøre din videre handlingsplan.

Våre honorarer varierer basert på sakstype og kompleksitet. Vi tilbyr transparent prising og vil gi en detaljert forklaring på kostnadene forbundet med din sak under vår første konsultasjon. Her finner du mer informasjon om priser og vilkår.

Mens vi ikke kan garantere utfallet, vil vår omfattende erfaring og dedikasjon til din sak sikre den best mulige representasjon. Vi gir en ærlig vurdering basert på fakta og loven.

Varigheten av en rettssak kan variere sterkt avhengig av sakens kompleksitet, rettens tidsplan og om det oppnås en utenomrettslig løsning. Vi streber etter å håndtere din sak så effektivt som mulig.

Det er nyttig å ta med alle dokumenter relatert til din sak, inkludert kontrakter, korrespondanse, og eventuelle rettsdokumenter. En liste over spørsmål du har, er også nyttig.

Vi forplikter oss til å holde deg informert om fremgangen i din sak gjennom regelmessige oppdateringer via e-post, telefon eller personlige møter, avhengig av din preferanse.

Fritt rettsråd gir juridisk bistand til de som har begrensede økonomiske ressurser for spesifikke sakstyper utenfor retten, mens fri sakførsel dekker kostnader ved juridisk representasjon i retten for kvalifiserende individer.

Mange forsikringsavtaler inkluderer rettshjelpsforsikring som kan dekke advokatutgifter. Vi kan bistå med å vurdere din forsikringspolise og finne ut om dine advokatutgifter er dekket.

Nyheter